Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

"Aνεξαρτητοποίηση από τη Δημοτική Παράταξη Ανθρώπινη Πόλη – Σύγχρονος Δήμος, του Δημάρχου Ανδρέα Ευθυμίου και παραίτηση απ ό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου".

Προς:Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου και Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέμα:"Aνεξαρτητοποίηση από τη Δημοτική Παράταξη Ανθρώπινη Πόλη – Σύγχρονος Δήμος, του Δημάρχου Ανδρέα Ευθυμίου και παραίτηση απ ό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου".

Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι,

Πριν από 8 περίπου χρόνια, ξεκινήσαμε με τον σημερινό Δήμαρχο και άλλους καλούς φίλους, ένα συναρπαστικό αυτοδιοικητικό ταξίδι, που σε δύο αναμετρήσεις,2010 και 2014, μας ανέδειξε Δημοτική Αρχή Μοσχάτο υ Ταύρου καθώς η κοινωνία εναπόθεσε σε εμάς, ελπίδες και όνειρα για καλύτερες γειτονιές.

Δυστυχώς σήμερα,6 χρόνια μετά την εκλογή του 2010 και χωρίς διάθε ση να μηδενίσω αυτή την προσπάθεια, ενεργό μέρος της οποίας άλλωσ τε υπήρξα και αφού εξάντλησα κάθε προσπάθεια 6 χρόνια τώρα στο ε σωτερικό της παράταξης, αισθάνομαι την ανάγκη, να παραιτηθώ από τ ην Παράταξη που συν δημιούργησα, στήριξα και αγάπησα. Από την αρχή της θητείας, διαπίστωσα σημαντική διοικητική ανεπάρκει α, που με λίγα λόγια συνοψίζεται στα εξής:

-Άκριτη και διαρκής αποδοχή αιτημάτων, αποφυγή αντιμετώπισης δυσ άρεστων καταστάσεων και απουσία τομών και ρήξεων.

- Ανεπαρκής οργάνωση κομβικών υπηρεσιών του Δήμου, όπως Τεχνική υπηρεσία και Τμήμα προμηθειών, που οδηγεί σε αδυναμία αξιοποίησης των σημαντικών χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου, που σήμερα ξεπερ νούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

- Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, πρέπει να επιστρέφονται στην Κ οινωνία, με τη μορφή έργων και εξοπλισμών, ως κοινωνικό μέρισμα.

Δυστυχώς, καλή και αποτελεσματική δεν είναι και η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στις 2 πόλεις και αυτό αφορά σχεδόν όλες τις πτ υχές της.

- Πολλά σημεία τον πόλεων, ειδικά τα μη κεντρικά, υστερούν στην καθ αριότητα και την καλαισθησία.

- Το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου πρασίνου, κυρίως στον Ταύρο, δε ν συντηρείται και δεν περιποιείται καλά και με σύστημα.

- Σημαντική είναι και η έλλειψη ευταξίας και ασφάλειας, σημαντικών ση μείων του Δήμου μας. Παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι, πλατείες, σχολε ία, πάρκο ενόπλων δυνάμεων στον Ταύρο.

- Ανεπαρκής, ως κακή είναι η συντήρηση δημοτικών κτιρίων, πεζοδρομ ίων και λοιπού εξοπλισμού, αφού δεν υπάρχει σχετική οργάνωση τμημ άτων αυτεπιστασίας

- Απουσία προσωπικού, που αποτελεί την εύκολη και πρόχειρη δικαιολ ογία, θα μπορούσε να ξεπεραστεί με ανάθεση υπηρεσιών, μετά από σχε τικές διαγωνιστικές διαδικασίες, σε ιδιωτικές εταιρείες, πάντα βέβαια, υπ ό τον έλεγχο του Δήμου.

Τελειώνοντας, θεωρώ σημαντικό να αναφερθούν:

- Η έλλειψη στρατηγικού οράματος για την εξέλιξη τον πόλεων Μοσχά του και Ταύρου. Προθέσεις και μικρής εμβέλειας παρεμβάσεις, δεν επαρ κούν για τη σύνθεση της μεγάλης εικόνας.

- Η διακοπή της ουσιαστικής σχέσης με την Κοινωνία και της ανάγκες της. Λιγοστές πρωτοβουλίες ενημέρωσης, επαφής, συζήτησης ουσιαστική ς. Ακόμα και ο ετήσιος απολογισμός, γίνεται μίζερα και φοβικά.

- Δημοτική παράταξη, που δεν λειτουργεί, δεν συνομιλεί μεταξύ της, δε ν συντονίζεται, δεν αφουγκράζεται. Δεν μπορεί να αποτελεί λειτουργία
παράταξης, τα αγχωτικά προ συμβούλια, μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή στη ζωή αλλά και στην αυτοδιοικητική μου πορεία, προείχαν κα ι προέχουν πάντα οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά. Επειδή τα αξιώματα, η απόκτηση και η άσκηση της εξουσίας, δεν ήταν ποτέ για εμένα αυτοσκοπός, αλλά το μέσο επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών,

Καταθέτω σήμερα:

1) Την δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την Δημοτική Παράταξη του Δ ημάρχου Ανδρέα Ευθυμίου

2) Την παραίτησή μου, από την ύψιστη και κορυφαία θέση του πρόεδρ ου του Δημοτικού Συμβουλίου, ευχαριστώντας τους συναδέλφους, από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και ιδιαίτερα, όλους τους συνεργάτες μο υ, από το Γραφείο Διοίκησης του Δήμου.

Παραιτούμαι από μια κορυφαία, αμειβόμενη θέση, αρκετούς μήνες πριν τη λήξη της παρούσας θητείας,(Μάρτιος 2017) και παραμένω Δημοτικό ς Σύμβουλος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, στο πλευρό της Κοινωνίας και του Πολίτη.

Αντώνης Σ. Μπούτσης Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου Ταύρου.
Μ ο σ χ ά τ ο 2 4 / 1 0 / 2 0 1 6

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ιούλιος 2016 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ιούλιος 2016 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης


  • Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, στις 21:00
“Νέες Δυνάμεις”
μία βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στους τελειόφοιτους
των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού
Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων 
Ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID UNESCO


  • Δευτέρα 4 Ιουλίου έως και Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016
Ώρες προβολών: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη, 19:00 - 21:00
Πέμπτη, 17:00-19:00 & 21:00-23:00
Διαδραστική Οπτικοακουστική Εγκατάσταση
Συναισθησία - Solomon's Case
Έρευνα - Visuals - Μουσική:  μastroKristo
***

  • Πέμπτη 7 έως Κυριακή 17 Ιουλίου 2016
Δημιουργώντας μία Περφόρμανς/ Performance Making
με την Άννα Φέρς Καθηγήτρια Θεάτρου και Περφόρμανς του Πανεπιστήμιου Goldsmiths του Λονδίνου

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, στις 19:00
Διάλεξη της Anna Furse: Performance making in trouble times
Ελεύθερη είσοδος
Παρασκευή 15, Σάββατο  16  &  Κυριακή 17 Ιουλίου 2016
Συμπόσιο
Ελεύθερη είσοδος

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016,
·         21:00-21:30 Multimedia Περφόρμανς/ Η τυραννία της οικειότητας
της Ελίζας Σόρογκα
·         21:45 - 22.30   Περφόρμανς/ μporn
Φίλιππος Βασιλείου
·         21:00 - 23.00 Περφόρμανς/ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΛΕΞΕΙΣ 
της Δανάης Θεοδωρίδου

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016, 19:00-21:00
Συζητήσεις-Στρογγυλό Τραπέζι

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, 19:00-21:30
19:00-21:00 Συζήτηση
21:00-21:30 «Επιφανειακή Ένταση» / Surface Tension’ - μία performance του Κυριάκου Σπύρου
***

·         Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Σεμινάριο Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής στον Κινηματογράφο

Από την Θεατρική στην Κινηματογραφική Υποκριτική

Το Σχολείο του Σινεμά

Διδάσκουν: Θεόδωρος Εσπίριτου-Γιάννης Καραμπίτσος


  • Δευτέρα 13 Ιουνίου έως Πέμπτη  7 Ιουλίου 2016
Μαθήματα Κωπηλασίας
Νίκος Παπαδόπουλος Ατομική Έκθεση 
​Ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος καλεί το κοινό της Αθήνας να συμμετάσχει σε ένα εργαστήρι εικονικής πραγματικότητας 
την Τρίτη 5 και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016
ειδικές περφόρμανς  του καλλιτέχνη του φλαμένκο Sito Sánchez
& Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:00                             
οι θεατές γίνονται περφόρμερ και παίρνουν  μέρος στην  Performance
“ Νέκυια”  με τον Λύσανδρο Σπετσιέρη
Είσοδος Ελεύθερη


  • Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, στις 21:00
Performance - Χορός
HAYALİ
Sans toi, je tombe(«Χωρίς εσένα, πέφτω…»)
Mélissa Guex, Emre Yildizlar
******


Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

9ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2016

9ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής
Δήμοι που συμμετέχουν:
Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίο, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Αγ. Παρασκευής.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής.
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου
Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:Παρασκευή 27, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στις 21:00 «65 χρόνια… » Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή «Ραλλού Μάνου»ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Παραδοσιακοί χοροί από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου.afisa1dimotikoSxoleioMosxatou
Κυριακή, 29/05/2016
Mαθητικό Φεστιβάλ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 2016
Πολιτιστικό Κέντρο «Θ. Αγγελόπουλος»
(Κων/λεως και Σολωμού στο Μοσχάτο)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ώρα έναρξης: 20.00
Επιμέλεια: Κοντούνης Σεραφείμ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  • Θεατρική παράσταση: “Καρέτα-Καρέτα”.
  • Χορευτικά από την ομάδα Tumbao.
Από το  Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου
Σάββατο, 28/05/2016
Mαθητικό Φεστιβάλ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 2016
Πολιτιστικό Κέντρο «Θ. Αγγελόπουλος»
(Κων/λεως και Σολωμού στο Μοσχάτο)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ώρα έναρξης: 20.00
Υπεύθυνες: Δοντά Βούλα, Τσίτουρα Κική

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Την Τετάρτη 11 Μαϊου αρχίζει το 25ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοσχάτου-Ταύρου στο Πολιτιστικό Κέντρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος”.

Την Τετάρτη 11 Μαϊου αρχίζει το 25ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοσχάτου-Ταύρου στο Πολιτιστικό Κέντρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος”.
Οι θεατές θα απολαύσουν τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου σε μία χορευτική παράσταση.
Ένας θεσμός που, φέτος, θα έχει τη συμμετοχή του συνόλου των σχολείων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας, φορέων του Δήμου και φιλοξενούμενων ομάδων.